Phân tích toàn diện
dữ liệu truy cập

Việc biết các liên kết rút gọn và Mã QR của bạn đang hoạt động như thế nào cũng dễ dàng như việc tạo ra chúng. Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa tất cả các kết nối của bạn ở một nơi.

Được yêu thích bởi
nhiều thương hiệu lớn nhỏ

Phân tích theo thời gian thực

Tạo ra những trải nghiệm thương hiệu đáng nhớ

Tự tin mở rộng quy mô của bạn

Nền tảng kết nối
AddME

Tất cả các sản phẩm bạn cần để xây dựng kết nối thương hiệu,

quản lý liên kết và Mã QR, đồng thời kết nối với khán giả ở mọi nơi, trong một nền tảng thống nhất duy nhất.

Rút gọn link

Rút gọn link

Một giải pháp toàn diện giúp làm cho mọi điểm kết nối giữa nội dung và khán giả của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.


Các tính năng chính

Trang Bio Link

Trang Bio Link

Link-in-bio được cung cấp bởi AddME, để giúp bạn quản lý, đóng gói và theo dõi các liên kết tốt nhất của mình.


Các tính năng chính

QR Codes

QR Codes

Giải pháp QR Code cho mọi trải nghiệm của khách hàng, doanh nghiệp và thương hiệu.


Các tính năng chính

Khách hàng nói gì về AddME?

Hãy bắt đầu trải nghiệm ngay!

AddME không chỉ là một nền tảng tạo Biolink mà còn là một nơi bạn có thể làm mọi thứ
Button Image