Bảng giá

Free

Không gia hạn
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Pro

99K Gia hạn hằng tháng
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Gói doanh nghiệp

Liên hệ Lập trình theo yêu cầu
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Pro

999K Tiết kiệm 189K
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Danh thiếp thông minh

365K Chỉ 1,000đ mỗi ngày
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Gói doanh nghiệp

Liên hệ Lập trình theo yêu cầu
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Pro

3,999K Không gia hạn
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Danh thiếp thông minh

999K Không gia hạn
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Gói doanh nghiệp

Liên hệ Lập trình theo yêu cầu
 •  
Xem tính năng
Tạo mã QR
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
Phân tích và thống kê
Quản lý dự án
Tính năng quản trị
Công cụ hỗ trợ truyền thông
Chăm sóc khách hàng

Free

Không gia hạn
 • 01 trang Bio
 • 06 Bio Block
 • 10 liên kết rút gọn
 • 01 liên kết VCard
 • 01 Mã QR
 • 01 Tài liệu AI/Tháng

Pro

99K Gia hạn hằng tháng
 • 03 trang Bio
 • 50 Bio Block
 • 100 liên kết rút gọn
 • 03 liên kết VCard
 • 03 Mã QR
 • 10 Tài liệu AI/Tháng

Danh thiếp thông minh

365K Chỉ áp dụng theo năm
 • 01 trang Bio
 • 50+ Bio Block
 • 10 liên kết rút gọn
 • 03 liên kết VCard
 • 03 Mã QR
 • 01 Danh Thiếp Chip NFC

Gói doanh nghiệp

Liên hệ Lập trình theo yêu cầu
 • Mọi thứ trong Pro
 • Tạo liên kết sâu
 • Tạo nhóm
 • Ẩn link gốc
 • Mở link trong ứng dụng
 • Tùy biến JS
 • Tùy biến CSS
 • Xoá logo AddME
 • Được đặt Dofollow Link

Free

Không gia hạn
 • 01 trang Bio
 • 06 Bio Block
 • 10 liên kết rút gọn
 • 01 liên kết VCard
 • 01 Mã QR
 • 01 Tài liệu AI/Tháng

Pro

999K Tiết kiệm 189K
 • 03 trang Bio
 • 50 Bio Block
 • 100 liên kết rút gọn
 • 03 liên kết VCard
 • 03 Mã QR
 • 10 Tài liệu AI/Tháng

Danh thiếp thông minh

365K Chỉ 1,000đ mỗi ngày
 • 01 trang Bio
 • 50+ Bio Block
 • 10 liên kết rút gọn
 • 03 liên kết VCard
 • 03 Mã QR
 • 01 Danh Thiếp Chip NFC

Gói doanh nghiệp

Liên hệ Lập trình theo yêu cầu
 • Mọi thứ trong Pro
 • Tạo liên kết sâu
 • Tạo nhóm
 • Ẩn link gốc
 • Mở link trong ứng dụng
 • Tùy biến JS
 • Tùy biến CSS
 • Xoá logo AddME
 • Được đặt Dofollow Link

Free

Không gia hạn
 • 01 trang Bio
 • 06 Bio Block
 • 10 liên kết rút gọn
 • 01 liên kết VCard
 • 01 Mã QR
 • 01 Tài liệu AI/Tháng

Pro

3,999K Không gia hạn
 • 03 trang Bio
 • 50 Bio Block
 • 100 liên kết rút gọn
 • 03 liên kết VCard
 • 03 Mã QR
 • 10 Tài liệu AI/Tháng

Danh thiếp thông minh

999K Không gia hạn
 • 01 trang Bio
 • 50+ Bio Block
 • 10 liên kết rút gọn
 • 03 liên kết VCard
 • 03 Mã QR
 • 01 Danh Thiếp Chip NFC

Gói doanh nghiệp

Liên hệ Lập trình theo yêu cầu
 • Mọi thứ trong Pro
 • Tạo liên kết sâu
 • Tạo nhóm
 • Ẩn link gốc
 • Mở link trong ứng dụng
 • Tùy biến JS
 • Tùy biến CSS
 • Xoá logo AddME
 • Được đặt Dofollow Link

Tính năng chi tiết

Miễn phí
Pro
Danh Thiếp Thông Minh
Gói Doanh Nghiệp
Quản lý link
 • Số lượng link rút gọn
  10
  100
  50
  >10.000


  Tổng số lượng link có thể rút gọn mỗi tháng

 • Chuyển hướng liên kết


  Cho phép bạn thực hiện chuyển hướng các liên kết khi cần thiết

 • Tạo tên miền thương hiệu

  Tạo liên kết với tên miền của riêng bạn. Ví dụ: Addme.vn/abcd trở thành tenmiencuaban.vn/abcd)

 • Tùy chỉnh tên link rút gọn
  100
  10
  Tùy Chỉnh

  Tùy chỉnh nội dung mà bạn mong muốn ở phần cuối link rút gọn. Ví dụ: AddME.vn/abcd thành AddME.vn/trang-cua-toi

 • Tạo liên kết sâu

  Trỏ liên kết về ứng dụng trên điện thoại của bạn và theo dõi kết quả.

 • Hẹn giờ xuất bản liên kết

  Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian hiển thị và thời gian hết hạn của liên kết dựa trên việc giới hạn tổng số lượng click hoặc ấn định thời gian cụ thể. 

 • Ẩn liên kết gốc

  Cho phép bạn ẩn liên kết gốc khi tạo link rút gọn

 • Mật khẩu bảo vệ

  Cho phép bạn sử dụng tính năng yêu cầu nhập mật khẩu khi truy cập vào Bio-link hoặc các liên kết của bạn.

 • Thông báo nội dung nhạy cảm

  Cho phép bạn hiện các thông báo "Nội dung nhạy cảm" trước khi truy cập vào các liên kết của bạn.

 • Tên miền mở rộng
  2
  2
  2
  10

  Số lượng tên miền (domain) bạn có thể tạo trong tài khoản của mình.

 • Lượng nhấp vào liên kết
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn

  Số lượng nhấn vào liên kết

Tạo mã QR
 • Số lượng mã QR Codes
  o1
  10
  3
  Tùy Chỉnh

  Tổng số lượng mã QR Codes bạn có thể tạo mỗi tháng

 • Thêm logo thương hiệu

  Tuỳ chỉnh thêm logo của bạn vào mã QR Code

 • Tuỳ chỉnh màu sắc
  Tùy chỉnh

  Thay đổi màu sắc của mã QR code đồng bộ với nhận diện thương hiệu hoặc cá nhân của bạn. 

 • Thêm Khung & Lời kêu gọi hành động
  Tùy chỉnh

  Tăng lượng quét mã lên hơn 80% khi thâm khung và lời kêu gọi hành động vào mã QR của bạn

 • Tuỳ chỉnh nền và hình dạng các dấu
  Tùy Chỉnh

  Thêm dấu chấm và trên mã QR 

 • Tải QR Code
  PNG, JPEG, SVG
  PNG, JPEG, SVG
  PNG, JPEG, SVG

  Tải QR code về máy bằng định dạng: PNG, JPEG, hoặc SVG.

 • Mở trong ứng dụng

  Cho phép bạn mở liên kết trực tiếp trong ứng dụng thay vì trình duyệt, ví dụ khi bấm vào link Youtube sẽ mở app Youtube thay vì mở trong trình duyệt.

Tạo trang Bio link
 • Số lượng Bio link được tạo
  o1
  10
  o1
  Không Giới Hạn

  Tổng số lượng bio link được tạo 

 • Chọn bio link mẫu
  Không Giới Hạn
  Không Giới Hạn
  Không Giới Hạn

  Dễ dàng tạo Bio link theo mẫu tạo sẵn của AddME

 • Số lượng tiện ích được sử dụng
  42
  51
  44
  Không GIới Hạn

  Các tiện ích để bạn thêm thông tin vào trang Bio link của mình như Avatar, hình ảnh, văn bản, nút bấm....

 • Tuỳ chỉnh màu nền của Bio link

  Tuỳ chọn màu nền theo thương hiệu 

 • Nút nhấn và phông chữ

  Chọn nút nhất và phông chữ theo ý thích 

 • Thêm hình ảnh cho nút nhấn

  Dễ dàng thêm hình ảnh dựa trên danh sách hình ảnh có sẵn của AddME

 • Đổi hình ảnh đại diện & và hình nền

  Tùy chỉnh trang của bạn bằng hình ảnh của riêng bạn

 • Hiển thị biểu tượng mạng xã hội

  Hiển thị các trang mạng xã hội của bạn với các biểu tượng sinh động, thu hút.

 • Tạo mã QR code cho trang Bio link của bạn

  Tạo mã QR code để hướng người dùng trực tiếp đến trang Bio link của bạn.

 • CSS tuỳ chỉnh

  Cho phép bạn thêm các đoạn mã CSS riêng của bạn

 • JS tuỳ chỉnh

  Cho phép bạn thêm các đoạn mã Javascript riêng của bạn

 • Cổng thanh toán

  Số lượng cổng thanh toán có thể tích hợp vào tài khoản của bạn để thực hiện các giao dịch trực tiếp trên Biolink

 • Tạo liên kết Vcard
  o1
  3
  3
  Không Giới Hạn

  Số lượng liên kết VCard bạn có thể tạo trong tài khoản của mình

 • Hoa hồng
  10%
  10%
  10%

  Số tiền mà bạn sẽ nhận được cho mỗi lượt giới thiệu khách hàng sử dụng AddME và thực hiện trả phí

Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Phiên bản AI
  GPT-3.5 Turbo-0125
  GPT-4 Turbo
  Tùy Chỉnh

  Phiên bản AI bạn được sử dụng cho tài khoản của mình.

 • Tài liệu AI / tháng
  o1
  50
  10

  Số lượng tài liệu AI bạn có thể sử dụng mỗi tháng

 • Số lượng từ AI/ tháng
  10,000 từ
  10,000 từ
  Tùy Chỉnh

  Số lượng từ bạn có thể tạo từ AI mỗi tháng

 • Phiên bản AI tạo hình ảnh/ tháng
  Coming soon
  Tùy Chỉnh

  Số lượng hình ảnh bạn có thể tạo từ công cụ AI của AddME mỗi tháng.

 • Chuyển giọng nói thành văn bản/tháng
  Coming soon
  Tùy Chỉnh

  Chức năng này có thể dịch từ giọng nói sang văn bản và dịch được nhiều ngôn ngữ sang tiếng anh.

 • Chuyển văn bản thành giọng nói/Tháng
  Coming soon
  Tùy Chỉnh

  Chức năng này có thể chuyển từ văn bản sang giọng nói.

Phân tích & thống kê
 • Dữ liệu lượng quét/ nhấp chuột
  3 Ngày
  180 Ngày
  120 Ngày
  Tùy Chỉnh

  Theo dõi hiệu quả của liên kết và mã QR code theo thời gian thực.

 • Phân tích dữ liệu tuỳ chỉnh theo thời gian
  3 Ngày
  180 Ngày
  120 Ngày
  Tùy Chỉnh

  Xem chi tiết hiệu quả của liên kết và mã QR code theo thời gian mong muốn.

 • Thống kê theo thành phố

  Thống kê dữ liệu theo thành phố truy cập liên kết và mã QR Code của bạn.

 • Thống kê theo quốc gia

  Thống kê dữ liệu theo quốc gia truy cập liên kết và mã QR Code của bạn.

 • Thống kê theo thiết bị

  Thống kê dữ liệu theo thiết bị điện thoại/ hay máy tính đã truy cập liên kết của bạn.

 • Thống kê theo người giới thiệu

  Thống kê dữ liệu theo người giới thiệu truy cập liên kết của bạn.

 • Thống kê theo hệ điều hành

  Thống kê dữ liệu hệ điều hành là IOS, Android, OSX hay Window đã truy cập liên kết của bạn.

 • Thống kê theo trình duyệt

  Thống kê dữ liệu trình duyệt như: safari, chrome,...đã truy cập liên kết của bạn. 

Quản lý dự án
 • Dự án
  o1
  o3
  o1
  Tùy Chỉnh

  Số lượng dự án bạn có thể tạo trong tài khoản của mình 

 • Quản lý tất cả dữ liệu trong dự án

  Bạn có thể xem dữ liệu gồm: liên kết, bio link, mã QR, thanh toán, tài liệu AI theo dự án để dễ dàng phân loại và quản lý.

 • Tải dữ liệu của dự án

  Xuất toàn bộ dữ liệu liên quan đến dự án bằng file CSV hoặc JSON.

Tính năng quản trị
 • Phân quyền tạo nhóm
  o3 Thành Viên
  10 Thành Viên
  Tùy Chỉnh

  Bạn có thể thêm thành viên vào nhóm, phân quyền theo chiến dịch hoặc bộ phận riêng biệt để kiểm soát hoạt động của nhóm dễ dàng hơn.

 • Quản lý người dùng

  Quản lý theo nhóm và liên kết mà người dùng của bạn truy cập.

 • Thiết lập Đăng nhập một lần (SSO)

  Giúp bạn đăng nhập nhanh hơn bằng tài khoản Microsoft, Google, Facebook và Okta trong khi vẫn giữ cho tài khoản của bạn an toàn khi đăng nhập tài khoản AddME.

Công cụ hỗ trợ cho hoạt động truyền thông
 • UTM Parameters

  Cho phép bạn gắn tự động các chuỗi theo dõi UTM tự động vào các liên kết của bạn.

 • Chạy remarketing với Pixel
  o1
  o3
  o1
  1O

  Nhắm mục tiêu lại khách đã truy cập link AddME của bạn và thúc đẩy chuyển đổi trên các tài khoản mạng xã hội như: Instagram, Google, Facebook bằng cách gắn pixel.

 • Nhắm mục tiêu khách hàng

  Bạn có thể chọn nhắm mục tiêu khách hàng phân theo: quốc gia, loại thiết bị, ngôn ngữ, thử nghiệm A/B testing, Hệ điều hành để nhắm khách hàng mục tiêu tốt hơn.

 • Google Analytics

  Theo dõi hiệu quả truyền thông của bạn trên Google Analytics, khi gắn link UTM.

 • Tối ưu SEO

  Cho phép bạn tối ưu SEO giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm trên các trang tìm kiếm. 

 • Dofollow links

  Tất cả link bạn gắn trên trang Bio-link của bạn sẽ là do follow links, giúp tăng hiệu quả SEO cho trang của bạn.

 • Tạo trang thu thập email và tin nhắn khách hàng

  Bạn có thể chuyển toàn bộ thông tin như email, và chi tiết tin nhắn mà khách hàng để lại trên trang AddME của bạn về Google Sheet.

 • Kết nối MailChimp

  Ghi lại toàn bộ lượt đăng ký email trực tiếp từ trang AddME của bạn, vào thẳng tài khoản Mailchimp của bạn

 • Không quảng cáo

  Giúp loại bỏ các quảng cáo trên AddME

Chăm sóc khách hàng
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng

  AddME cung cấp các bài viết hướng dẫn sử dụng chi tiết mà bạn có thể truy cập tìm hiểu bất cứ lúc nào.

 • Hỗ trợ qua tin nhắn

  Bạn có thể liên hệ qua tin nhắn với AddME để được hỗ trợ trực tiếp.

 • Chuyên viên tư vấn riêng

  Bạn sẽ có nhân viên tư vấn 1:1 hỗ trợ tư vấn

*Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT