Cập nhật: 05/02/2024

 

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của những người sử dụng hoặc kết nối với dịch vụ của chúng tôi, quan tâm đến Bitly hoặc các dịch vụ của Bitly hoặc những người mà chúng tôi muốn tiếp thị dịch vụ của mình. Chính sách quyền riêng tư này cũng cung cấp cho bạn thông tin về quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu và cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp khác mà Bitly không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm các trang web, dịch vụ và ứng dụng của các công ty khác (“Dịch vụ của bên thứ ba”) mà bạn có thể truy cập thông qua Dịch vụ hoặc các cá nhân mà Bitly không truy cập quản lý hoặc sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập hoặc sử dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ bên thứ ba và mọi chính sách của bên thứ ba liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng Dịch vụ của AddME muốn sử dụng các quyền của bạn, chẳng hạn như phản đối việc xử lý hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi tin nhắn chi tiết cho chúng tôi tới: support@addme.vn

Dịch vụ của AddME

Dịch vụ AddME. AddME thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ các nguồn sau, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, khi bạn (i) đăng ký Trang web và Dịch vụ, thông qua tài khoản người dùng của bạn với AddME, bao gồm cả việc đăng ký thông qua dịch vụ của bên thứ ba (của bạn “Tài khoản”); (ii) sử dụng Dịch vụ; hoặc (iii) xem hoặc tương tác với liên kết AddME, Mã QR, Liên kết trong Bio hoặc Sản phẩm AddME khác (liên kết addme.vn của chúng tôi hoặc một trong các tên miền mang thương hiệu của chúng tôi) trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ bạn, một số thông tin trong số đó có thể được coi là dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành:

Khi bạn đăng ký tài khoản AddME

Khi bạn tạo Tài khoản, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, chẳng hạn như tên, số điện thoại, tên công ty, ngành, chức danh, quy mô công ty, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin đăng nhập. Nếu bạn tạo Tài khoản bằng thông tin đăng nhập của mình từ tài khoản bên thứ ba, chẳng hạn như Google, Facebook, Apple hoặc Twitter, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập dữ liệu cá nhân về bạn mà tài khoản bên thứ ba cung cấp (dựa trên cài đặt quyền riêng tư với tài khoản của bên thứ ba), để bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản của mình với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin về Dịch vụ của chúng tôi và liên lạc với bạn về Tài khoản của bạn, các hoạt động của bạn trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách. Bạn có thể hủy đăng ký nhận một số loại tin nhắn nhất định thông qua cài đặt Tài khoản của mình, mặc dù AddME có quyền liên hệ với bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết, chẳng hạn như cho mục đích quản lý tài khoản và quản trị.

Chúng tôi có thể nhận được xác nhận khi bạn mở email từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng xác nhận này để cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Bạn có cơ hội thêm người dùng phụ vào Tài khoản của mình. Nếu bạn tạo người dùng phụ, dữ liệu cá nhân sau của người dùng phụ sẽ được xử lý: Tên, địa chỉ email, địa chỉ IP của thiết bị của người dùng, ngày giờ tạo người dùng phụ, thông tin đăng nhập, chủ lao động, số điện thoại.

Một số tính năng của Dịch vụ cho phép người dùng đã đăng ký cung cấp nội dung của riêng họ cho Dịch vụ, chẳng hạn như mô tả bằng văn bản về URL, nhận xét, hình ảnh và video. Trừ khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, tất cả nội dung do bạn gửi tới Dịch vụ có thể được AddME giữ lại, ngay cả sau khi bạn chấm dứt Tài khoản của mình và có thể tiếp tục được chia sẻ bởi các bên thứ ba, như được mô tả trong Quyền riêng tư này. Chính sách.

Khi bạn tạo Liên kết AddME, mã QR hoặc Liên kết trong Tiểu sử (gọi chung là “Sản phẩm AddME”)

Một tính năng của Dịch vụ là khả năng tạo các bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) rút gọn của các trang web, mã QR liên kết đến một URL hoặc Liên kết trong Bio liên kết với một URL (“Sản phẩm AddME”). Khi bạn tạo liên kết rút gọn, mã QR, Liên kết trong Bio hoặc sản phẩm AddME khác, AddME sẽ thu thập và lưu trữ cả URL gốc và bất kỳ URL rút gọn nào và nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình, chúng tôi sẽ liên kết thông tin đó với Tài khoản của bạn. AddME cũng thu thập và lưu trữ địa chỉ IP của bạn, dữ liệu vị trí địa lý của bạn (mà chúng tôi lấy từ địa chỉ IP của bạn), ngày và giờ bạn rút ngắn URL gốc và/hoặc tạo Sản phẩm AddME và nếu bạn chia sẻ Sản phẩm AddME trên một nền tảng mạng xã hội, tên nền tảng và tên người dùng của bạn trên nền tảng đó.

Khi bạn tương tác với một sản phẩm AddME

AddME tự động thu thập dữ liệu cá nhân về sự tương tác (chẳng hạn như số lần nhấp chuột hoặc lượt xem) với mọi Sản phẩm AddME được tạo thông qua Dịch vụ (liên kết bit.ly của chúng tôi hoặc một trong các miền mang thương hiệu của chúng tôi) trên trang web của bên thứ ba. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) địa chỉ IP và vị trí bắt nguồn từ địa chỉ IP; (ii) thông tin hoạt động trên internet hoặc mạng điện tử khác như các trang web hoặc dịch vụ giới thiệu; (iii) ngày và giờ của mỗi lần truy cập; (iv) cài đặt thiết bị, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành và ngôn ngữ; và (v) cookie, như được mô tả trong chính sách cookie của chúng tôi và các thông tin nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động. Như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân này để cung cấp Dịch vụ, để hiểu và phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng cũng như xác định xu hướng cũng như để phát hiện, ngăn chặn và ngăn chặn hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp. Vui lòng xem phần “Thông tin chúng tôi chia sẻ” bên dưới để biết mô tả về cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập khi bạn tạo, xem hoặc tương tác với Sản phẩm của AddME.

Sử dụng trên các thiết bị

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để đưa ra suy luận rằng một cá nhân duy nhất đã tạo hoặc tương tác với các liên kết AddME, mã QR hoặc Liên kết trong Bio trên các thiết bị khác nhau để chúng tôi có thể phát hiện, ngăn chặn và ngăn chặn hoạt động độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp và phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đã tạo Sản phẩm AddME trên máy tính được kết nối với mạng WiFi dân cư của mình và ngay sau đó bạn đã nhấp vào Sản phẩm AddME trên thiết bị di động được kết nối với cùng một mạng WiFi, chúng tôi có thể suy ra rằng một cá nhân đã tạo và nhấp vào Sản phẩm AddME vì cả hai sự kiện đều được liên kết với cùng một địa chỉ IP trong cùng một khoảng thời gian.

Công dụng khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để theo đuổi các lợi ích hợp pháp, chẳng hạn như tiếp thị trực tiếp, nghiên cứu (bao gồm nghiên cứu tiếp thị), bảo mật mạng và thông tin, ngăn chặn các hoạt động gian lận, độc hại và bất hợp pháp hoặc bất kỳ mục đích nào khác, như được tiết lộ cho bạn tại thời điểm bạn cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc chúng tôi liên hệ với bạn lần đầu tiên.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn chia sẻ thông tin với người khác. Các danh mục dữ liệu cá nhân sau đây được tạo thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được chia sẻ công khai, trong AddME và với các danh mục bên thứ ba sau đây cho các mục đích kinh doanh được mô tả bên dưới.

Các công ty thuộc Tập đoàn AddME – Dữ liệu cá nhân liên quan đến Tài khoản của bạn và các đăng ký có thể có cho Dịch vụ của AddME Europe sẽ được chia sẻ trong AddME để sử dụng cho các mục đích chung của chúng tôi như được mô tả trong phần “Chia sẻ dữ liệu và Xử lý chung trong AddME”. Xin lưu ý rằng nếu bạn giữ (các) Tài khoản AddME và/hoặc sử dụng Dịch vụ AddME do chúng tôi hoặc các tổ chức AddME khác quản lý, dữ liệu cá nhân đó sẽ được kết hợp với dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến Dịch vụ AddME. Việc chia sẻ và kết hợp dữ liệu cá nhân dựa trên lợi ích chính đáng của AddME trong việc tìm kiếm sự phối hợp được tạo ra từ việc thực hiện, lập kế hoạch và phát triển kinh doanh ở cấp độ nhóm cũng như trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách bán chéo và bán thêm các sản phẩm bổ sung của các công ty trong tập đoàn.

Sản phẩm AddME mà bạn tạo – Theo mặc định, phần lớn hoạt động của bạn trên và thông qua Dịch vụ được công khai. Ví dụ: khi bạn tạo Sản phẩm AddME, các URL ban đầu bạn đã rút ngắn và Sản phẩm AddME tương ứng sẽ được cung cấp công khai, bao gồm cả dữ liệu cá nhân có thể được bao gồm.

Thông tin tài khoản – Khi được pháp luật cho phép, nếu bạn đăng ký Tài khoản AddME bằng địa chỉ email trên miền thuộc sở hữu của một tổ chức (ví dụ: chủ lao động hoặc tổ chức giáo dục nơi bạn có tài khoản email), chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email của bạn và thông tin về Tài khoản của bạn, chẳng hạn như số lượng liên kết bạn đã tạo, với tổ chức đó để tìm hiểu mối quan tâm của tổ chức đó trong việc tạo hoặc quản lý tài khoản doanh nghiệp hoặc cho các mục đích liên quan.

Hỗ trợ khách hàng – Chúng tôi sử dụng nhiều công cụ khác nhau để liên lạc và hỗ trợ khách hàng cho bạn. Để sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, bạn phải cung cấp ít nhất một địa chỉ email hợp lệ. Quá trình xử lý dữ liệu này có thể bao gồm các dữ liệu sau: Tên, địa chỉ email, thông tin hợp đồng, chức danh, chủ lao động, ID khách hàng, thông tin thanh toán, dữ liệu liên lạc. Dữ liệu được xử lý để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, liên lạc với những người quan tâm, trả lời các câu hỏi và quản lý quan hệ khách hàng. Nếu mục đích của việc liên hệ là để ký kết hợp đồng hoặc nếu bạn đã có tài khoản thì chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn khi cần để xác minh và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ. Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích thu thập dữ liệu nữa, trong phạm vi việc lưu trữ thêm không được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Việc thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến hỗ trợ khách hàng sẽ được chia sẻ trong AddME để sử dụng cho các mục đích chung của chúng ta như được mô tả trong phần “ Chia sẻ dữ liệu và xử lý chung trong AddME. 

Xác minh email – Chúng tôi sử dụng dịch vụ xác minh email. Địa chỉ email của người dùng được xử lý nhằm mục đích xác minh và lọc các địa chỉ/tên miền email không hợp lệ và spam. Tất cả các địa chỉ email được chúng tôi cung cấp cho dịch vụ xác minh sẽ tự động bị xóa sau quá trình xác minh.

Tiếp thị qua Email – Đối với một số dịch vụ, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email để gửi email giao dịch. Khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu bạn nhập trong quá trình đăng ký sẽ được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi gửi cho bạn các email có liên quan, ví dụ: để xác nhận đăng ký của bạn hoặc hủy đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Do đó, dữ liệu cá nhân khác có thể được lưu trữ và đánh giá, đặc biệt là hoạt động của người dùng (cụ thể là những trang nào đã được truy cập và những thành phần nào đã được nhấp vào) cũng như thông tin về thiết bị và trình duyệt (cụ thể là địa chỉ IP và hệ điều hành). Với mục đích này, dữ liệu của bạn cũng sẽ được nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email của chúng tôi lưu trữ. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba nhằm mục đích gửi thư trong phạm vi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và nhà cung cấp cũng sẽ không có quyền chuyển dữ liệu của bạn.

Thông tin bạn chọn chia sẻ – Khi tạo Sản phẩm AddME, bạn có thể chia sẻ Sản phẩm AddME đó thông qua Dịch vụ của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào bạn chọn phân phối thông qua Dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như bài đăng trên mạng xã hội mà bạn tạo, sau đó có thể truy cập được đối với người dùng các dịch vụ đó. Bạn cũng có thể truy cập các Dịch vụ của bên thứ ba khác thông qua Dịch vụ, chẳng hạn bằng cách nhấp vào các liên kết trong trang Thống kê cho Sản phẩm AddME. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua Dịch vụ vì AddME không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các Dịch vụ bên thứ ba này.

Thông tin được chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ – Chúng tôi có thể thuê và ký hợp đồng với các bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và dưới sự chỉ đạo của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ” của chúng tôi). Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin về bạn với Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các mục đích kinh doanh nhất định, như cung cấp cho sản phẩm của chúng tôi nghiên cứu và phân tích về hành vi của người dùng cũng như cung cấp sản phẩm và dịch vụ quảng cáo cho người dùng, xử lý thanh toán cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị qua email . Thỏa thuận của chúng tôi với các Nhà cung cấp dịch vụ này cho phép họ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Việc chuyển giao cho các bên thứ ba tiếp theo được quy định trong thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Xử lý thanh toán – Để truyền và xác minh giao dịch mua, dữ liệu được xử lý bao gồm chi tiết tài khoản ngân hàng, địa chỉ thanh toán/giao hàng, ngày hết hạn thẻ, tên khách hàng, mã CVC, ngày/giờ/số tiền giao dịch, ID thiết bị, địa chỉ email, địa chỉ IP /địa điểm, ID khách hàng, chi tiết thẻ thanh toán, ID/trạng thái thuế, số nhận dạng khách hàng duy nhất. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn trong những trường hợp này để cho phép các dịch vụ xử lý thanh toán cần thiết xử lý các khoản thanh toán cho tài khoản của bạn.

Tối ưu hóa dịch vụ – Chúng tôi sử dụng nhiều nhà cung cấp bên thứ ba để tối ưu hóa dịch vụ của mình. Nhà cung cấp được sử dụng để đánh giá lưu lượng khách truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và có thể bao gồm hành vi, sở thích hoặc thông tin nhân khẩu học về khách truy cập dưới dạng giá trị biệt danh. Với sự trợ giúp của những phân tích này, chẳng hạn, chúng tôi có thể nhận ra ưu đãi trực tuyến nào, nội dung hoặc chức năng nào của sản phẩm của chúng tôi được sử dụng thường xuyên nhất hoặc mời sử dụng lại. Tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu những lĩnh vực nào cần tối ưu hóa. Phần mềm có thể được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ trực tuyến dựa trên chức năng phản hồi cũng như các phép đo và phân tích được thực hiện dưới dạng biệt danh về hành vi của người dùng. Ngoài phân tích trang web, chúng tôi cũng có thể sử dụng các quy trình thử nghiệm, chẳng hạn như để kiểm tra và tối ưu hóa các phiên bản khác nhau của dịch vụ trực tuyến hoặc các thành phần của nó.

Quá trình xử lý này có thể bao gồm địa chỉ IP, số nhận dạng duy nhất ngẫu nhiên, dữ liệu thử nghiệm và sự kiện được liên kết với các số nhận dạng này (chẳng hạn như loại thiết bị, ID biến thể và thử nghiệm, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành cũng như các thành phần của trang web đang được thử nghiệm), độ phân giải màn hình thiết bị, loại thiết bị ( số nhận dạng thiết bị duy nhất), hệ điều hành, loại trình duyệt, vị trí địa lý (chỉ quốc gia), ngôn ngữ ưa thích, sự kiện chuột (chuyển động, vị trí và nhấp chuột), URL và tên miền giới thiệu, các trang đã truy cập, ngày và giờ khi các trang web được truy cập. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân là sự đồng ý của người dùng. Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với người nhận cũng như cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Đăng nhập một lần – Đối với một số dịch vụ, chúng tôi cho phép người dùng chọn sử dụng dịch vụ đăng nhập một lần như Google OAuth. Dịch vụ đăng nhập một lần cho phép người dùng đăng nhập vào các hiện diện trực tuyến khác bằng hồ sơ của họ mà không cần phải tạo tài khoản riêng.

Thuế và pháp lý – Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bên thứ ba vì lý do thuế và pháp lý. Người nhận có thể là các chuyên gia (ví dụ: luật sư, nhà tư vấn thuế và kiểm toán viên). Ngoài ra, dữ liệu có thể được chuyển giao cho các cơ quan chức năng (ví dụ: cơ quan thuế) vì lý do thuế và pháp lý. Việc truyền dữ liệu như vậy chỉ diễn ra đối với những người nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý về tính bí mật.

Dữ liệu có thể bao gồm địa chỉ email, địa chỉ IP thiết bị của người dùng, ngày giờ đăng ký, thông tin đăng nhập, địa chỉ, thông tin hợp đồng, thông tin thanh toán.

Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà tư vấn và kiểm toán viên chuyên nghiệp nhằm mục đích tư vấn về thuế và pháp lý phù hợp và trong một số trường hợp, chúng tôi được yêu cầu chia sẻ dữ liệu này một cách hợp pháp.

Tuân thủ về Tin cậy & An toàn – Chúng tôi có thể chia sẻ một số liên kết AddME, Mã QR, Liên kết trong Tiểu sử và/hoặc các URL liên quan cũng như dữ liệu được thu thập khi bạn tạo hoặc tương tác với Sản phẩm AddME để giúp phát hiện, ngăn chặn và ngăn chặn hoạt động độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp .

Với sự đồng ý của bạn – Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn khi bạn chỉ đạo hoặc hướng dẫn chúng tôi làm như vậy, chẳng hạn như khi bạn chia sẻ Mã QR hoặc nội dung với người khác thông qua Dịch vụ, nếu bạn cố tình sử dụng hoặc hướng dẫn chúng tôi hoặc Dịch vụ tương tác với bên thứ ba các bên hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ theo cách cụ thể và bạn cung cấp thông tin đó (như chia sẻ/đăng thông tin đó với Dịch vụ của bên thứ ba).

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu khách hàng cho Dịch vụ và các thông tin liên lạc liên quan là việc xử lý đó là cần thiết để thực hiện dịch vụ được yêu cầu và quản lý mối quan hệ khách hàng theo Điều khoản dịch vụ của AddME. Cơ sở pháp lý cho các hoạt động liên lạc khác với khách hàng, chẳng hạn như tiếp thị, là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng và nâng cao nhận thức về Dịch vụ AddME cũng như liên lạc với các nhóm lợi ích của chúng tôi. Trong trường hợp những thông tin liên lạc như vậy cần có sự đồng ý, chẳng hạn như nếu chúng tôi muốn tiếp thị Dịch vụ của mình qua email cho một khách hàng mới là thể nhân ở EU, thì cơ sở pháp lý là sự đồng ý của bạn. Cơ sở pháp lý để cải thiện, giám sát và phân tích Dịch vụ cũng như ngăn chặn hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp là lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc đảm bảo tính bảo mật và hợp pháp cho Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm bảo vệ dữ liệu của khách hàng và người dùng cũng như ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc sai trái.

Dữ liệu cá nhân này được sử dụng để xác thực người dùng nhằm cho phép truy cập vào Dịch vụ của AddME, để xác định người dùng nhằm cung cấp hỗ trợ khách hàng, lưu trữ các sự kiện và thông tin nhật ký về việc bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích kiểm toán trong trường hợp có vấn đề bảo mật hoặc sự cố khác. dấu vết các hành động do chúng tôi và người dùng của chúng tôi thực hiện, để duy trì hồ sơ hỗ trợ, thúc đẩy doanh số bán hàng và nâng cao nhận thức về Dịch vụ của AddME cũng như nhằm mục đích cải thiện dịch vụ và sản phẩm cũng như để ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp có ác ý. Dữ liệu sẽ bị xóa theo yêu cầu, ngoại trừ dữ liệu (chẳng hạn như tên người dùng) được lưu trữ trong nhật ký ứng dụng và quá trình kiểm tra sẽ bị xóa theo chu trình quản lý dữ liệu tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này trong thời gian bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi cần thiết để thực hiện (các) mục đích mà dữ liệu được thu thập, cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thiết lập biện pháp bảo vệ pháp lý, tiến hành kiểm toán , theo đuổi các mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành. Các tập dữ liệu tổng hợp không chứa dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong thời gian không xác định nhằm mục đích phân tích kinh doanh. Dữ liệu cá nhân bị xóa hoặc ẩn danh trong hệ thống của chúng tôi theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu hoặc khách hàng mà họ đại diện hoặc nếu dữ liệu được phát hiện là không liên quan trong quá trình bảo trì hệ thống tự động hoặc thủ công của chúng tôi hoặc sau 3 năm kể từ lần liên hệ cuối cùng với dữ liệu chủ đề, tùy theo điều nào xảy ra trước.

Hợp đồng, đơn đặt hàng và hóa đơn

AddME xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng hoặc truy cập các trang web tương ứng của họ, bao gồm bất kỳ và tất cả các tên miền phụ của trang web (mỗi “Trang web”, nếu có), tương ứng.

Mỗi lần truy cập Trang web, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin liên quan từ hệ thống máy tính của thiết bị.

Các dữ liệu sau đây được thu thập:

 • Loại trình duyệt và phiên bản được sử dụng
 • Hệ điều hành của người dùng
 • Nhà cung cấp dịch vụ internet của người dùng
 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Ngày và giờ truy cập
 • Các trang web mà hệ thống của người dùng đã truy cập vào trang web của chúng tôi
 • Các trang web được hệ thống của người dùng truy cập thông qua trang web của chúng tôi

Dữ liệu này được lưu trữ trong các tệp nhật ký của hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu này không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng. Việc lưu trữ tạm thời địa chỉ IP của hệ thống là cần thiết để đưa trang web đến máy tính của người dùng. Vì mục đích này, địa chỉ IP của người dùng phải được giữ trong suốt thời gian của phiên. Việc lưu trữ trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của trang web. Dữ liệu cũng được sử dụng để tối ưu hóa trang web và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống CNTT của chúng tôi. Việc phân tích dữ liệu này cho mục đích tiếp thị không diễn ra. Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ tạm thời và xử lý dữ liệu và tệp nhật ký khác được mô tả ở trên là mong muốn chính đáng của chúng tôi nhằm duy trì chức năng và đảm bảo tính bảo mật cho trang web của chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, yêu cầu tài liệu có sẵn từ trang web, gửi yêu cầu liên hệ cho chúng tôi, tương tác với bot trò chuyện của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ thêm bạn vào danh sách liên hệ thương mại của chúng tôi. Vui lòng xem phần “Bản tin, Sự kiện và Tiếp thị” của Chính sách Bảo mật này để tìm hiểu thêm về việc xử lý dữ liệu cá nhân về vấn đề đó. Xin lưu ý rằng các dịch vụ và tài nguyên của chúng tôi chỉ được thiết kế dành cho khách hàng doanh nghiệp (và thậm chí không gây hứng thú cho người tiêu dùng) và do đó, chúng tôi cho rằng mọi người liên hệ với chúng tôi và quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi đều đại diện cho một doanh nghiệp chứ không phải cá nhân. Dữ liệu cá nhân có được từ các trang web và yêu cầu liên hệ của chúng tôi sẽ bị xóa theo yêu cầu của người liên hệ, nếu dữ liệu được xác định là đã lỗi thời hoặc nếu người liên hệ đó không còn được coi là ứng viên phù hợp cho các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn kết nối với chúng tôi bằng nhiều nền tảng truyền thông xã hội và/hoặc mạng lưới chuyên nghiệp khác nhau, xin lưu ý rằng Btly không kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến cách các nền tảng đó xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với các nền tảng của bên thứ ba đó để biết thông tin về quá trình xử lý của họ. Dưới đây là một số liên kết để thuận tiện cho bạn:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin. com/legal/privacy-policy

AddME có thể sử dụng API của bên thứ ba và bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDK”) để cung cấp một số chức năng nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích sau: Cần thiết về mặt kỹ thuật; An ủi; Số liệu thống kê; Tiếp thị. Khi chúng tôi sử dụng cookie và/hoặc các kỹ thuật tương tự để xử lý dữ liệu cá nhân, loại dữ liệu cá nhân được xử lý có thể khác nhau, tùy thuộc vào danh mục cookie hoặc các kỹ thuật tương tự. Các cookie không cần thiết chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bạn. Bạn có tùy chọn ngăn chặn việc cookie bị

Vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi và Chính sách cookie của EU để tìm hiểu cách AddME và các đối tác sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi.

Yêu cầu trang web và liên hệ

AddME xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng hoặc truy cập các trang web tương ứng của họ, bao gồm bất kỳ và tất cả các tên miền phụ của trang web (mỗi “Trang web”, nếu có), tương ứng.

Mỗi lần truy cập Trang web, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin liên quan từ hệ thống máy tính của thiết bị gọi điện.

Các dữ liệu sau đây được thu thập:

 • Loại trình duyệt và phiên bản được sử dụng
 • Hệ điều hành của người dùng
 • Nhà cung cấp dịch vụ internet của người dùng
 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Ngày và giờ truy cập
 • Các trang web mà hệ thống của người dùng đã truy cập vào trang web của chúng tôi
 • Các trang web được hệ thống của người dùng truy cập thông qua trang web của chúng tôi

Dữ liệu này được lưu trữ trong các tệp nhật ký của hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu này không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng. Việc lưu trữ tạm thời địa chỉ IP của hệ thống là cần thiết để đưa trang web đến máy tính của người dùng. Vì mục đích này, địa chỉ IP của người dùng phải được giữ trong suốt thời gian của phiên. Việc lưu trữ trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của trang web. Dữ liệu cũng được sử dụng để tối ưu hóa trang web và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống CNTT của chúng tôi. Việc phân tích dữ liệu này cho mục đích tiếp thị không diễn ra. Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ tạm thời và xử lý dữ liệu và tệp nhật ký khác được mô tả ở trên là mong muốn chính đáng của chúng tôi nhằm duy trì chức năng và đảm bảo tính bảo mật cho trang web của chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, yêu cầu tài liệu có sẵn từ trang web, gửi yêu cầu liên hệ cho chúng tôi, tương tác với bot trò chuyện của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ thêm bạn vào danh sách liên hệ thương mại của chúng tôi. Vui lòng xem phần “Bản tin, Sự kiện và Tiếp thị” của Chính sách Bảo mật này để tìm hiểu thêm về việc xử lý dữ liệu cá nhân về vấn đề đó. Xin lưu ý rằng các dịch vụ và tài nguyên của chúng tôi chỉ được thiết kế dành cho khách hàng doanh nghiệp (và thậm chí không gây hứng thú cho người tiêu dùng) và do đó, chúng tôi cho rằng mọi người liên hệ với chúng tôi và quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi đều đại diện cho một doanh nghiệp chứ không phải cá nhân. Dữ liệu cá nhân có được từ các trang web và yêu cầu liên hệ của chúng tôi sẽ bị xóa theo yêu cầu của người liên hệ, nếu dữ liệu được xác định là đã lỗi thời hoặc nếu người liên hệ đó không còn được coi là ứng viên phù hợp cho các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn kết nối với chúng tôi bằng nhiều nền tảng truyền thông xã hội và/hoặc mạng lưới chuyên nghiệp khác nhau, xin lưu ý rằng Btly không kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến cách các nền tảng đó xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với các nền tảng của bên thứ ba đó để biết thông tin về quá trình xử lý của họ. Dưới đây là một số liên kết để thuận tiện cho bạn:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin. com/legal/privacy-policy

AddME có thể sử dụng API của bên thứ ba và bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDK”) để cung cấp một số chức năng nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích sau: Cần thiết về mặt kỹ thuật; Số liệu thống kê; Tiếp thị. Khi chúng tôi sử dụng cookie và/hoặc các kỹ thuật tương tự để xử lý dữ liệu cá nhân, loại dữ liệu cá nhân được xử lý có thể khác nhau, tùy thuộc vào danh mục cookie hoặc các kỹ thuật tương tự.

Bản tin, Sự kiện và Tiếp thị

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các tài liệu khác (chẳng hạn như blog, bản tin có sẵn trên trang web của chúng tôi), chúng tôi sẽ xử lý thông tin liên hệ đã cung cấp để gửi bản tin hoặc cung cấp tài liệu. Việc xử lý như vậy dựa trên sự đồng ý của bạn và sự cần thiết phải thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi là cung cấp (các) tài liệu đã đăng ký. Thông tin liên hệ được giữ lại và có thể chia sẻ như mô tả bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông tin sau để liên lạc và quảng bá dịch vụ của mình (tương thích với mục đích ban đầu, nếu dữ liệu được thu thập vào dịp khác):

 • Thông tin cơ bản (như tên, chức danh, tên công ty, địa điểm làm việc, thông tin liên hệ)
 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp
 • Kết nối kinh doanh (với khách hàng cũ, hiện tại và tiềm năng của chúng tôi và các đơn vị liên quan khác)
 • Bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như tải xuống các tài liệu cụ thể)
 • Truyền thông
 • Sự kiện
 • Tùy chọn tiếp thị (chẳng hạn như (các) bản tin đã đăng ký)
 • Thông tin được lấy từ bạn (ví dụ: liên quan đến tương tác mà chúng tôi có với bạn, (các) biểu mẫu đăng ký và trang web, đăng ký sự kiện, yêu cầu demo hoặc các yêu cầu liên hệ và liên lạc khác (bao gồm trên nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như LinkedIn), hoặc các đối tác hợp tác của chúng tôi (ví dụ: đối tác giới thiệu của chúng tôi có thể tiết lộ cho chúng tôi thông tin về khách hàng tiềm năng hoặc người tổ chức sự kiện mà chúng tôi tài trợ có thể tiết lộ cho chúng tôi thông tin về người tham gia). dữ liệu trong các miền trang web của chúng tôi. Dữ liệu đó được thu thập bằng cookie, vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết mô tả chi tiết.

Dữ liệu cá nhân ở trên được sử dụng để tạo khách hàng tiềm năng, nhắm mục tiêu các hoạt động tiếp thị tới những người liên hệ đại diện cho khách hàng hiện tại và tiềm năng (ví dụ: để giúp nhóm bán hàng của chúng tôi hướng nỗ lực của họ đến những người liên hệ có mối quan tâm tiềm năng đối với dịch vụ của chúng tôi) và các bên liên quan khác (bao gồm cả nhà cung cấp và đối tác), đồng thời nhắm mục tiêu lại và tùy chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Đương nhiên, dữ liệu được sử dụng để cung cấp thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, thông báo tài liệu mới, lời mời tham gia các sự kiện của chúng tôi, đồng thời tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như cung cấp thông tin liên quan ở các kênh khác nhau, chẳng hạn như email, cuộc gọi điện thoại, trên nền tảng xã hội và trên màn hình . Ví dụ: chúng tôi có thể nhắm mục tiêu lại các liên hệ có liên quan bằng cách cung cấp nội dung bán lẻ mới trên LinkedIn dựa trên sự tương tác trước đó với nội dung bán lẻ trên các trang web của AddME. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân được sử dụng, nếu có, cho mục đích thông tin kinh doanh, phân tích thị trường và khách hàng, báo cáo và thống kê cũng như để hiểu rõ hơn cách mọi người tương tác với các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Sau khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn, quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện tiếp thị và tiếp cận khách hàng hiện tại và tiềm năng của chúng tôi. Bạn có quyền cấm sử dụng thông tin liên hệ của mình trong hoạt động tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các công cụ web có sẵn (chẳng hạn như nút “hủy đăng ký” ở cuối bản tin).

Bảo vệ AddME và những người khác
AddME có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào họ thu thập khi họ tin rằng việc làm như vậy là cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu pháp lý bắt buộc, bao gồm cả quy trình từ cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ hoặc cơ quan an ninh quốc gia, (ii) thực thi Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó, (iii) phát hiện, ngăn chặn, ngăn chặn hoặc giải quyết hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp, (iv) phản hồi hỗ trợ người dùng yêu cầu hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Bitly, người dùng và công chúng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp.
Phân tích dữ liệu và hiểu biết kinh doanh

Dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản, đăng ký và thanh toán cũng sẽ được chia sẻ trong AddME để sử dụng cho mục đích chung của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu bạn giữ (các) Tài khoản AddME và/hoặc sử dụng bất kỳ AddME nào, dữ liệu cá nhân đó sẽ được kết hợp với dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến các Tài khoản và Dịch vụ đó. Việc chia sẻ và kết hợp dữ liệu cá nhân dựa trên lợi ích chính đáng của AddME trong việc tìm kiếm sự phối hợp được tạo ra từ việc thực hiện, lập kế hoạch và phát triển kinh doanh ở cấp độ nhóm cũng như trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách bán chéo và bán thêm các sản phẩm bổ sung của các công ty trong tập đoàn.

AddME có các hoạt động kinh doanh thông minh chung, sử dụng dữ liệu cá nhân sau được chia sẻ trong AddME:
 • Thông tin tài khoản, đăng ký Dịch vụ và dữ liệu thanh toán,
 • Sự kiện của người dùng, tạo tài khoản, sử dụng sản phẩm và dữ liệu sử dụng khác (chẳng hạn như nhật ký, mã hóa, giải mã và lượt xem trang) từ Trang web và Dịch vụ,
 • Địa chỉ IP.
Nguồn dữ liệu là các công ty thuộc AddME. Các bên kiểm soát chung cũng sử dụng cho mục đích dữ liệu thông tin kinh doanh thu được thông qua nền tảng chiến dịch quảng cáo của bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin về lượt xem trang, số lượng người dùng, chi phí và số lần nhấp chuột, nhưng thông tin này được tổng hợp hoặc ẩn danh trước khi gửi để sử dụng thông tin kinh doanh và do đó không chứa dữ liệu cá nhân.Thông tin được sử dụng để phân tích việc sử dụng, sở thích và mức độ tương tác trên Trang web của chúng tôi cũng như các Dịch vụ khác nhằm tạo và trích xuất thông tin liên quan nhằm cải thiện Dịch vụ, lập kế hoạch và phát triển hoạt động kinh doanh của AddME cũng như giao tiếp hiệu quả và có ý nghĩa hơn với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của chúng tôi, chẳng hạn như bằng các phương tiện sau:
 • Chúng tôi sử dụng email để phân tích số lượng tài khoản mà mỗi email hoặc miền email được liên kết nhằm xác định số lượng tài khoản mà một khách hàng có, điều này cần thiết cho mục đích quản lý khách hàng.
 • Chúng tôi sử dụng các tiêu chí nhất định dựa trên loại tài khoản và cách sử dụng để chọn một nhóm tài khoản dựa trên các tiêu chí nhằm điều chỉnh hoạt động tiếp thị và bán hàng của chúng tôi, ví dụ: để cung cấp cho họ các chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc đề xuất Dịch vụ hoặc đăng ký phù hợp hơn cho việc sử dụng của họ hoặc họ có thể thấy thú vị.
 • Chúng tôi tạo báo cáo và trang tổng quan tổng hợp về việc sử dụng các Dịch vụ và tính năng khác nhau, ví dụ: số lượng tài khoản được tạo mỗi ngày hoặc mã hóa được tạo theo tháng, mã QR được tạo, link rút gọn, Link-In-Bio được tạo hoặc thay đổi, tên miền của khách hàng đã sử dụng , theo loại tài khoản và lượt xem trang, cần thiết cho việc phát triển Dịch vụ, báo cáo và lập kế hoạch kinh doanh.
 • Chúng tôi sử dụng email, dữ liệu sử dụng sản phẩm và lượt xem trang để phân tích xem các email cụ thể có đang hoạt động hay không hoặc liệu chúng có nên bị vô hiệu hóa do không hoạt động trong thời gian dài hay không.
Thông tin chi tiết, báo cáo, danh sách gửi thư và các kết quả phân tích khác được tạo dựa trên nhu cầu kinh doanh và dữ liệu cá nhân có thể chứa trong đó sẽ được xử lý cho mục đích bán hàng, tiếp thị và phát triển sản phẩm theo Chính sách quyền riêng tư này.Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong sự phối hợp được tạo ra từ việc thực hiện, lập kế hoạch và phát triển kinh doanh ở cấp độ nhóm cũng như từ việc bán chéo và bán thêm các sản phẩm bổ sung của các công ty thuộc  AddME. Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích thu thập dữ liệu nữa, trong phạm vi việc lưu trữ thêm không được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.Khi người dùng vô hiệu hóa tài khoản của họ (hoặc chúng tôi thực hiện việc đó dựa trên việc không hoạt động trong thời gian dài), thông tin tài khoản sẽ được ẩn danh. Dữ liệu cá nhân liên quan đến các khoản thanh toán sẽ được ẩn danh hoặc xóa sau khi hết thời hạn lưu giữ hồ sơ kế toán và thời hạn giới hạn của các khoản thanh toán chưa thanh toán (nợ) có thể xảy ra, tùy theo thời điểm nào xảy ra muộn hơn theo luật hiện hành. Dữ liệu đăng ký, dữ liệu sử dụng sản phẩm và dữ liệu tương tự dựa trên hành động của người dùng sẽ được ẩn danh hoặc xóa sau ba (3) năm kể từ năm tài khoản bị vô hiệu hóa.
Theo dõi và thống kê web

Chúng tôi sử dụng các giải pháp theo dõi trang web để liên tục cải thiện nội dung và trang web của chúng tôi từ quan điểm kỹ thuật, thiết kế và biên tập, đồng thời giúp bạn thuận tiện hơn. Dựa trên kết quả thống kê về loại trình duyệt và hệ điều hành, chúng tôi có thể tối ưu hóa thiết kế web của mình.

Bằng cách sử dụng các phương pháp này, chúng tôi không thu được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chỉ thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng trang web và sản phẩm của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi tìm hiểu, chẳng hạn như nội dung nào trên trang web của chúng tôi đặc biệt phổ biến, vào thời điểm nào trang web của chúng tôi được sử dụng đặc biệt nhiều, người dùng truy cập trang web của chúng tôi qua những trang nào, người dùng đã quay số Internet từ đâu trước khi truy cập trang web và trình duyệt cũng như hệ điều hành nào mà người dùng thường sử dụng khi lướt trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên tục cải thiện nội dung và trang web của chúng tôi từ quan điểm kỹ thuật, thiết kế và biên tập cũng như để làm cho nó thuận tiện hơn cho bạn. Dữ liệu đã thu thập được lưu trữ trong cái gọi là phiên theo dõi cùng với ID người dùng ẩn danh (hàm băm duy nhất từ ​​thuộc tính trình duyệt và thời gian hiện tại). Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu luôn diễn ra mà không cần tham khảo cá nhân. Số liệu thống kê được sử dụng để kích hoạt và nâng cao chức năng cũng như hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời hiểu hành vi của người dùng để cải thiện trang web, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Dữ liệu pixel theo dõi được lưu trữ trên thiết bị của người dùng trong tối đa 12 tháng.

Hỗ trợ và quản lý khách hàng

AddME làm việc cùng nhau để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi cũng như quản lý và quản lý các mối quan hệ khách hàng bằng cách chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân sau:

 • Thông tin tài khoản, đăng ký Dịch vụ, thông tin thanh toán và dữ liệu thanh toán,
 • Dữ liệu cá nhân được đưa vào thông tin doanh nghiệp (nếu là khách hàng doanh nghiệp) và thông tin kế toán,
 • Sự kiện của người dùng, tạo tài khoản, sử dụng sản phẩm và dữ liệu sử dụng khác (chẳng hạn như nhật ký, mã hóa, giải mã và lượt xem trang) từ Dịch vụ,
 • Thông tin xác thực cho (các) kênh hỗ trợ khách hàng và các công cụ khác mà chúng tôi có thể cung cấp,
 • Giao tiếp với khách hàng,
 • Địa chỉ IP,
 • Thông tin hồ sơ truyền thông xã hội, tương tác, nội dung và thông tin khác do người dùng tạo.

Các nguồn dữ liệu là một phần của công ty AddME. Theo sự đồng ý của bạn, chúng tôi thu thập thông tin ở trên từ việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi bằng cookie và các công nghệ tương tự để chia sẻ và sử dụng trên AddME. Các bên kiểm soát chung cũng sử dụng dữ liệu cá nhân thu được thông qua các nền tảng chiến dịch Quảng cáo của bên thứ ba, được nhận như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho nhiều mục đích hành chính và kinh doanh, bao gồm:

 • Trả lời các câu hỏi, câu hỏi và nhận xét, đồng thời cung cấp hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật, cung cấp quyền truy cập vào một số chức năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi,
 • Cung cấp hỗ trợ tập trung cho khách hàng với thời gian hỗ trợ kéo dài,
 • Các hoạt động và giao tiếp liên quan đến bán hàng hiệu quả và tập trung với thời gian hỗ trợ kéo dài,
 • Duy trì nền tảng trung tâm để liên lạc với khách hàng,
 • Điều chỉnh và liên lạc hiệu quả hơn với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về Dịch vụ của chúng tôi,
 • Cho phép khách hàng hiểu các tương tác với Dịch vụ của chúng tôi,
 • Phân tích hành vi sử dụng trang web của khách hàng và khách truy cập để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng cũng như khách truy cập,
 • Để giúp phát hiện, ngăn chặn và ngăn chặn hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp nhằm bảo vệ Dịch vụ và khách hàng của chúng tôi cũng như sự cố của Trang web và Dịch vụ,
 • Quản lý thanh toán và hồ sơ khách hàng,
 • Sử dụng kế hoạch và quản lý tài chính chung để điều chỉnh và thực hiện các chiến lược và chính sách tài chính của nhóm.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp hỗ trợ khách hàng, liên lạc với khách hàng, để tối ưu hóa và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cũng như trải nghiệm người dùng cũng như để xử lý và quản lý thanh toán hoặc trong phạm vi mục đích của việc liên hệ là ký kết hợp đồng hoặc nếu bạn đã có Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vì việc xử lý và liên hệ như vậy là cần thiết để ký kết hợp đồng hoặc cung cấp Dịch vụ. Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích thu thập dữ liệu nữa, trong phạm vi việc lưu trữ thêm không được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

Khi người dùng vô hiệu hóa tài khoản của họ (hoặc chúng tôi thực hiện việc đó dựa trên việc không hoạt động trong thời gian dài), thông tin tài khoản sẽ được ẩn danh. Dữ liệu thanh toán được ẩn danh hoặc xóa sau khi hết thời hạn lưu giữ hồ sơ kế toán và thời hạn giới hạn của các khoản thanh toán chưa thanh toán (nợ) có thể xảy ra, tùy theo trường hợp nào xảy ra muộn hơn theo luật hiện hành. Dữ liệu đăng ký, dữ liệu sử dụng sản phẩm và dữ liệu tương tự dựa trên hành động của người dùng sẽ được ẩn danh hoặc xóa sau ba (3) năm kể từ khi tài khoản bị vô hiệu hóa hoặc liên hệ cuối cùng.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ hoặc gửi email cho bạn và chúng tôi sẽ cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực. Bạn đồng ý với mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư khi bạn sử dụng Dịch vụ sau khi những thay đổi đó có hiệu lực.

Button Image