Các tiện ích Nhúng cho phép bạn chèn nội dung từ các website khác vào trang trong Bio link của bạn. Để thực hiện bạn bấm Thêm tiện ích, kéo xuống mục Nhúng và chọn dịch vụ cần nhúng ví dụ như Youtube, Tiktok, Facebook…

Tiện ích nhúng

Sau khi chọn dịch vụ bạn cần thêm, bạn chỉ cần copy đường dẫn bạn muốn chèn và dán vào mục URL (Lưu ý bạn cần dán đúng định dạng URL quy định thì mới chèn được nhé) và nhấn Gửi để hoàn tất.

Button Image