Pixels là công cụ giúp bạn theo dõi các liên kết mà bạn chia sẻ trên Addme.vn. Bạn có thể cấu hình Pixels như sau

Tại trang Dashboard bạn chọn Pixels sau đó bạn bấm vào nút Create Pixels.

Hướng dẫn cấu hình Pixels

Tại trang mới hiện ra, bạn nhập Tên cho Pixels (ví dụ Facebook, Google…) để dễ nhớ khi sử dụng.

Mục Type bạn chọn nền tảng bạn cần gắn Pixels, addme hiện hỗ trợ các nền tảng sau: Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Linkedin, Quora, Tiktok, Snapchat.

Mục Pixels ID: Bạn nhập ID thuộc nền tảng mà bạn đang sử dụng.

Ví dụ với Facebook: 2275908269496028 hoặc với Google: G-XLG7RDGWD5

Nếu bạn không biết các ID này, hãy liên hệ với người quản trị của bạn hoặc truy cập vào các trang hỗ trợ của nền tảng mà bạn đang sử dụng để lấy ID nhé.

Sao khi hoàn tất bạn nhấn Tạo mới để lưu lại

Button Image