Nếu bạn muốn người dùng chỉ cần nhấn một phát là có tất cả thông tin cá nhân của bạn trên điện thoại của họ thì tiện ích VCard sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Để thêm bạn vào Thêm tiện ích > VCard, đặt tên cho tiện ích và nhấn Gửi để thêm.

Sau khi thêm bạn chọn lại tiện ích vừa thêm để điền các thông tin cá nhân của bạn vào từng ô tương ứng và nhấn Cập nhật.

Tiện ích VCard

Vì đây cũng là một nút bấm nên bạn cũng có thể tùy biến hiển thị như tiện ích Nút liên kết bạn nhé.

 

Button Image