Bạn cần chèn âm thanh hoặc video vào Biolink thì 2 tiện ích này sẽ giúp bạn.

Để thêm bạn bấm Thêm tiện ích > Âm thanh (hoặc Video).

Đối với Âm thanh, bạn chỉ cần bấm chọn file âm thanh cần chèn (lưu ý chỉ áp dụng file .mp3, .m4a. Dung lượng tối đa 2 MB).

Tiện ích âm thanh

Đặt tên cho tiện ích Âm thanh và nhấn Gửi để thêm.

Đối với Video, bạn cũng thực hiện tương tự tuy nhiên nên chọn thêm một tấm ảnh nền để khi người dùng kéo tới xem có thể nhìn thấy trước hình ảnh trong Video. Và đây là kết quả sau khi chèn vào

Tiện ích Âm thanh và Video

 

Button Image