Trang Splash là trang sẽ xuất hiện đầu tiên khi truy cập vào các đường link mà bạn chia sẻ trên Addme.vn. Để tạo trang Splash bạn hãy thực hiện như sau

Tại trang Dashboard bạn chọn Trang Splash sau đó chọn Tạo trang Splash.

Tại giao diện mới hiện ra, bạn tiến hành nhập các thông tin cho trang của mình.

Cấu hình trang Splash

  • Tên: Tên trang Splash của bạn
  • Biểu tượng: Hình ảnh trong trang Splash
  • Tiêu đề: Tiêu đề trong trang
  •  Description: Mô tả thêm trong trang
  •  Tên nút phụ: Thêm nút bấm trong trang
  • Tự động chuyển hướng: Tự động chuyển hướng đến trang gốc
  • Đồng hồ đếm ngược: Đếm ngược trước khi vào trang gốc

Bấm Cập nhật để lưu lại. Kết quả sẽ như sau

Hướng dẫn cấu hình trang Splash

Button Image