Tiện ích Vật phẩm bên ngoài giúp bạn hiển thị một sản phẩm nằm trên Website của bạn hoặc một trang web nào đó bạn muốn trở đến, nó thích hợp cho những bạn làm Affiliate cần gắn link các sản phẩm bên ngoài vào trang Bio của mình.

Để thêm các bạn nhấn  Thêm tiện ích > Vật phẩm bên ngoài

Tiện ích Vật phẩm bên ngoài

Ở popup hiện ra, bạn điền các thông tin như tên sản phẩm, mô tả và đường link dẫn tới sản phẩm. Nhấn Gửi để thêm.

Để thêm hình ảnh, bạn chọn lại tiện ích vừa thêm và chọn hình ảnh ở mục “Hình ảnh thu nhỏ” để hiển thị hình ảnh sản phẩm. Kết quả thu được như sau:

Tiện ích Vật phẩm bên ngoài

Button Image