Nếu bạn cần liệt kê nhiều thông tin theo từng hàng, tiện ích Danh sách sẽ giúp bạn

Để thêm tiện ích bạn bấm vào Thêm tiện ích > Danh sách

Một popup hiện ra và bạn tiến hành nhập từng đề mục vào, mỗi đề mục nhập trên 1 hàng. Sau đó nhấn Gửi.

Tiện ích danh sách

Bạn cũng có thể điều chỉnh lại màu sắc cho chữ, màu nền, thêm icon tùy thích và kết quả sẽ như sau:

Tiện ích danh sách

 

Button Image