Tiện ích Quyên góp sẽ rất hữu ích trong các trường hợp bạn cần thực hiện các chiến dịch ủng hộ, quyên góp cho người khác hoặc cho chính bản thân bạn.

Để thêm bạn hãy bấm Thêm tiện ích > Quyên góp

Nhập tên hiển thị trên nút bấm (lưu ý tên sẽ không thay đổi được nên hãy nhập chính xác tên cần hiển thị nhé) và bấm Gửi.

Sau khi thêm, bạn thực hiện cấu hình cho nút bấm này bằng cách điền vào các thông tin tương ứng vào từng ô trống.

Tiện ích Quyên góp

Phần Paymen Processors bạn sẽ cần phải thực hiện cấu hình trước tại đây để có thể chọn hoặc có thể bấm “Create payment Processor” để tạo mới ngay.

Kết quả sau khi tạo xong

Tiện ích Quyên góp

Button Image