Tiện ích Hình ảnh dạng trượt sẽ hiển thị nhiều hình ảnh cùng lúc và trượt ngang, bạn có thể dùng nó khi mà tiện ích Hình ẢnhNhiều ảnh dạng lưới không đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Để thêm bạn hãy bấm Thêm tiện ích > Hình ảnh dạng trượt > Gửi 

Sau khi thêm, bạn sẽ mở lại tiện ích vừa thêm và thiết lập cấu hình cho ảnh như sau

Cài đặt thanh trượt #

Tiện ích Hình ảnh dạng trượt

  • Chiều rộng/chiều cao cho hình ảnh (Từ 10-25): Khoảng cách giữa các hình ảnh
  • Autoplay interval: Thời gian ảnh tự động chuyển ảnh
  • Hiển thị nhiều hình ảnh khi vừa vặn: Giúp ảnh hiển thị đầy đủ kích thước
  • Hiển thị mũi tên: Có hiển thị 2 mũi tên 2 bên thanh trượt hay không
  • Tự động phát: Ảnh sẽ tự động chạy khi truy cập
  • Hiển thị phân trang: Ảnh sẽ có các dấu chấm nhỏ phân trang
  • Mở trong tab mới: Khi bấm vào ảnh sẽ mở link trong tab mới

Danh sách ảnh #

Tiện ích Hình ảnh dạng trượt

Tại đây bạn sẽ thêm các ảnh cần hiển thị vào, đặt tên cho ảnh và liên kết mở ra khi bấm vào ảnh.

Sau khi thêm xong nhấn Cập nhật để lưu lại, bạn sẽ có kết quả như sau

Tiện ích Hình ảnh dạng trượt

Button Image