Dữ liệu là nơi lưu lại các thông tin mà được bạn sử dụng từ tiện ích Form thu thập Email và SĐT. Tất cả thông tin khách hàng của bạn đã nhập vào các Forrm này sẽ được liệt kê tại đây.

Để xem dữ liệu này, từ trang Dashboard bạn tìm đến Dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng Dữ liệu

Để biết chi tiết các Form này đến từ Biolink nào bạn có thể bấm vào tên của Form để truy cập tơi Biolink đã sử dụng tiện ích đó nha.

Button Image