Tiện ích Tài liệu PDF như tên gọi của mình giúp bạn nhúng trực tiếp một file PDF lên trang Bio link để người dùng có thể đọc ngay trên đó.

Để thêm bạn bấm Thêm tiện ích > Tài liệu PDF 

Ở Popup hiện ra bạn chọn đến file PDF của mình (dung lượng tối đa 2MB), đặt tên cho tài liệu và nhấn Gửi để chèn.

Tiện ích tài liệu PDF

Lúc này sẽ xuất hiện một nút bấm trên trang Biolink của bạn, người dùng khi bấm vào đó có thể đọc ngay tài liệu mà bạn đã chèn.

Tiện ích tài liệu PDF

Vì là một nút bấm nên bạn cũng có thể tùy biến nó như tiện ích Liên kết & Nút liên kết.

 

Button Image