Bên cạnh tiện ích Kêu gọi hành động để người dùng chủ động liên hệ đến bạn thì bạn cũng có thể chủ động liên hệ đến khách hàng của mình bằng cách sử dụng tiện ích Form thu thập email và số điện thoại.

Để thêm bạn bấm Thêm tiện ích > Form thu thập email (hoặc Form thu thập SĐT).

Đặt tên cho Forrm và nhấn Gửi để thêm

Để cài đặt thêm cho tiện ích, bạn bấm vào tên tiện ích và sửa các thông tin sau:

Cài đặt biểu mẫu #

Tiện ích thu thập SĐT

  • Nhập mô tả số điện thoại: Nhập số điện thoại ví dụ
  • Nhập mô tả tên: Ví dụ tên cần nhập
  • Văn bản nút bấm: Nút bấm khi người dùng nhấn để gửi SĐT
  • Tin nhắn cám ơn: Xuất hiện sau khi khách hàng nhấn gửi.
  • URL cảm ơn: Mở một liên kết sau khi người dùng nhấn gửi
  • Hiển thị thỏa thuận: Thỏa thuận giữa bạn và người gửi

Nếu không chắc về phần này, bạn cứ để mặc định, không cần chỉnh sửa gì thêm

Thu thập dữ liệu #

Phần này hệ thống Addme sẽ gửi thông báo cho bạn khi có người mới gửi thông tin để bạn không bỏ lỡ bất kỳ liên hệ nào.

Tiện ích thu thập SĐT

  • Email: Nhập email bạn muốn nhận thông báo
  • URL Webhook: Nhập URL Webhook cần nhận thông báo (phần này dành cho người dùng nâng cao, nếu bạn không chắc hãy bỏ qua)

Các phần còn lại giống như thiết lập của Nút liên kết nên bạn hãy xem lại để nắm nha.

Sau khi cấu hình xong, bạn sẽ được như sau

Tiện ích thu thập SĐT

Để xem lại tất cả số điện thoại và email thu thập, bạn có thể truy cập vào mục Dữ liệu tại đây

Button Image