Paypal là một cổng thanh toán quốc tế được sử dụng rất rộng rãi, nếu bạn có nhu cầu thực hiện các thanh toán trên trang AddME với Paypal thì đây là hướng dẫn để cấu hình và tích hợp cổng thanh toán này vào trang Biolink của bạn.

Các bước cấu hình cho cổng thanh toán Paypal gồm có #

Bước 1: Đăng ký tài khoản #

Nếu bạn chưa có tài khoản Paypal bạn cần đăng ký tài khoản tại đây. Các bước đăng ký tài khoản không có gì phức tạp nên chúng tôi sẽ bỏ qua phần hướng dẫn đăng ký này.

Bước 2: Tạo ứng dụng liên kết #

Để thanh toán, bạn cần tạo một ứng dụng Paypal liên kết với tài khoản AddMe của bạn. Cách thực hiện cũng khá đơn giản.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào link này https://developer.paypal.com/ sau đó thực hiện đăng nhập tài khoản của bạn.

Cấu hình cổng thanh toán Paypal

Tiếp theo, bạn nhấn vào Apps & Credentials > Create App để bắt đầu tạo App.

Tạo App - Cấu hình cổng thanh toán Paypal

  • Đặt tên cho App lại mục App Name
  • Mục type bạn chọn Merchant
  • Các phần khác để mặc định, sau đó bạn nhấn Create App

Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang mới, tạm thời hãy để nguyên trang Web tại đó, lát nữa chúng ta sẽ quay lại để lấy một số thông tin đưa vào tài khoản AddME.

Bước 3: Tạo cổng thanh toán Paypal trên AddME #

Hãy quay lại trang Dashboard AddME của bạn tìm đến Payment Processors hoặc truy cập vào link này https://addme.vn/vi/payment-processors

Bạn nhấn vào Create Payment Processor 

Đặt tên cho cổng thanh toán tại mục Tên. Mục Processor chọn Paypal và bấm Tạo mới

Tao cổng thanh toán Paypal

Bạn sẽ được chuyển hướng sang trang tiếp theo, ở phần này bạn sẽ thấy thêm mục Mode. Nếu bạn xài bản miễn phí của Paypal thì hãy chọn Sandbox, nếu bạn dùng bản trả phí hãy chọn Live. Nó sẽ tương ứng với lựa chọn ban đầu khi bạn tạo app ở bước 2.

Tao cổng thanh toán Paypal

Tiếp theo sẽ có 2 mục là Client IDSecret. Bạn quay trở lại trang Paypal lúc nãy và tìm đến 2 mục này để copy vào 2 mục tương ứng trên AddME.

Tạo App - Cấu hình cổng thanh toán Paypal

Tiếp theo, bạn hãy bấm vào mục Instructions và copy đường link ở mục số 7 có dạng: https://addme.vn/l/guest-payment-webhook?processor=paypal&payment_processor_id=xx

Tao cổng thanh toán Paypal

Quay trở lại trang Paypal lúc nãy, kéo xuống dưới mục tìm mục Sandbox Webhooks > Add Webhook

Tạo App - Cấu hình cổng thanh toán Paypal

Dán đường dẫn bạn copy ở trên vào ô Webhook URL 

Mục Event Types bạn chọn Payments & Payouts > Payment sale completed > Save

Xuất hiện thông tin như hình dưới đây là bạn đã hoàn tất kết nối

Bước 4: Sử dụng cổng thanh toán Paypal trong AddME #

Để đưa cổng thanh toán Paypal vào trang Biolink bạn hãy xem hướng dẫn sử dụng tiện ích Paypal tại đây.

Button Image