Tiện ích Chia sẻ giúp bạn tạo ra một mã QR Code giúp bạn chia sẻ nhanh một liên kết, thường dùng để chia sẻ liên kết đến trang Bio Link của bạn, tất nhiên bạn có thể chia sẻ bất kỳ link nào khác bạn muốn.

Để thêm bạn nhấn vào Thêm tiện ích > Chia sẻ. Nhập đường dẫn bạn muốn và nhập tên cho nút bấm. Nhấn Gửi để thêm.

Tiện ích Chia sẻ

Về cơ bản, đây cũng là một nút bấm nên bạn có thể tùy biến nó như tiện ích Liên kết nhé.

Kết quả sau khi thêm

Tiện ích Chia sẻ

 

 

Button Image