Tiện ích Nguồn cấp dữ liệu Youtube tương tự như Nguồn cấp dữ liệu RSS. Nhưng thay vì lấy thông tin từ Website của bạn thì nó sẽ lấy từ kênh Youtube của bạn.

Để thêm bạn bấm Thêm tiện ích > Nguồn cấp dữ liệu Youtube. Nhập ID kênh của bạn (Lưu ý ID kênh chứ không phải là username bạn nhé. ID kênh sẽ có dạng một chuỗi ký tự ngẫu nhiên như thế này “UC–t_XNqsaoJcEO34yPdrZA“.

Tiện ích Nguồn cấp dữ liệu Youtube

Để tìm ID kênh bạn hãy theo hướng dẫn sau của Google. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lấy ID kênh của người dùng khác bất kỳ, có thể sử dụng trang web này.

Sau khi truy cập, bạn chỉ việc dán đường dẫn kênh, video, username vào ô “YouTube channel link, video link or username”. Nhập Capcha vào ô “SOLVE SUM” rồi nhấn “Get YouTube channel ID“. Kéo xuống dưới bạn sẽ thấy “CHANNEL ID“, hãy copy nó lại.

Tiện ích Youtube

Và đây là kết quả sau khi thêm

Tiện ích Nguồn cấp dữ liệu Youtube

Button Image