Dự án là phần giúp bạn quản lý mọi thứ trên Addme.vn về một mối, giúp bạn quản lý các chương trình của mình dễ dàng hơn.

Để tạo dự án, tại trang Dashboard bạn chọn Dự án và nhấn Tạo dự án để bắt đầu.

Cấu hình dự án

Tại trang tiếp theo bạn nhập tên cho dự án và chọn màu sắc đại diện cho dự án sau đó nhấn Tạo mới để lưu lại.

Từ vậy giờ, trong các chiến dịch, bạn chỉ cần chọn vào phần Dự án khi thực hiện tạo Biolink, QR Code, Rút gọn link…là xong.

Để xem lại các thiết lập thuộc dự án, bạn quay lại trang Dự án ở Dashboard và tìm đến dự án của mình, bấm vào các icon trong khung màu xanh trên hình để truy cập tới các phần bạn đã tạo.

Cấu hình dự án

 

Button Image