Tiện ích Câu hỏi thường gặp giúp bạn trả lời nhanh các câu hỏi mà bạn thường gặp nhất đế khách hàng của mình.

Để thêm bạn bấm vào Thêm tiện ích > Câu hỏi thường gặp > Gửi để thêm

Sau khi thêm, bạn mở tiện ích vừa thêm ra, nhấn Tạo mới để thêm các câu hỏi và câu trả lời tương ứng vào các ô. Sau khi điền xong, nhấn Cập nhật để áp dụng thay đổi.

Tiện ích Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là kết quả sau khi thêm

Tiện ích Câu hỏi thường gặp

 

Button Image