Nếu bạn cần tạo một thông báo kiểu như “Nhận ngay Ưu đãi” thì tiện ích này sẽ giúp bạn điều đó.

Để thêm hãy bấm vào Thêm tiện ích > Cảnh báo. Nhập nội dung cho nút bấm và nhấn Gửi.

Tiện ích Cảnh báo

Về cơ bản, nút này không khác gì tiện ích Liên kết, chỉ khác là sẽ có thêm tùy chọn tắt được nút bấm này và hiện lại sau 1 khoảng thời gian khi bạn thiết lập ở mục “Tạm dừng cảnh báo trong X phút sau khi đóng“.

Dưới đây là kết quả sau khi thêm

 

Button Image