Bạn cần thực hiện các thanh toán quốc tế thì Tiện ích Paypal sẽ giúp bạn việc này.

Để thêm bạn hãy bấm Thêm tiện ích > Paypal

Ở các Popup hiện ra bạn hãy điền các thông tin gồm Loại thanh toán, Email, Tên sản phảm, số tiền, đơn vị tiền tệ (xem mã tiền tệ tại đây)…

Tiện ích Paypal

Nếu bạn muốn sau khi thanh toán thành công hoặc thất bại sẽ chuyển hướng đến một địa chỉ nào đó thì bạn có thể nhập Liên kết tương ứng vào 2 ô URL cảm ơnURL thanh toán bị hủy.

Cuối cùng, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, hình ảnh cho nút bấm như như tiện ích Liên kết là được. Dưới đây là kết quả

Tiện ích Paypal

 

Button Image